Projektowanie instalacji miejskiej

Kreatywny projekt we współpracy z architektami McCloy + Muchemwa , gdzie uczniowie projektują instalację miejską - dostępny dla subskrybentów Printlab Classroom

Zarejestruj się

Omówienie lekcji

W tym kreatywnym projekcie uczniowie zaprojektują i wydrukują model 3D, w skali 1:100, koncepcji instalacji miejskiej. Lekcja rozpoczyna się od prezentacji, z której uczniowie uczą się o artystycznej instalacji miejskiej zwanej "Ławką dla Każdego" autorstwa McCloy + Muchemwa. Po wcześniejszym studium uczniowie będą musieli zdefiniować własne wytyczne dotyczące koncepcji instalacji miejskiej dla lokalnej społeczności. Kierując się arkuszem roboczym i filmem instruktażowym, nauczą się skalowania rysunków i zaprojektują swój model w oprogramowaniu Tinkercad. Wreszcie modele będą drukowane w 3D, a uczniowie zaprezentują swoje pomysły reszcie klasy.

Obszary tematyczne

Lekcja może być włączona do nauki matematyki, sztuki i projektowania, technologii projektowania i informatyki. Ten materiał może być dostosowany do wieku 8-15.

W tym projekcie uczniowie będą:

 • rozwijać zrozumienie instalacji miejskich poprzez studiowanie obecnego precedensu

 • konceptualizować sposób, w jaki instalacje miejskie mogą się rozwijać przy użyciu nowych i powstających technologii, takich jak drukowanie 3D

 • definiować własne streszczenia dla instalacji miejskiej, które będą korzystne dla ich własnej społeczności

    • opracowywać pomysły na instalację miejską w oprogramowaniu do modelowania 3D, w skali 1:100

    • korzystać z druku 3D do produkcji modelu koncepcyjnego w skali 1:100

    • tworzyć rysunki prezentacji, w jaki sposób ich instalacja współdziała z ludźmi i miejscem