Zaprojektuj własną Strażnicę

Projektowanie i druk 3D historycznej interpretacji Wielkiego Muru Chińskiego - dostępne dla subskrybentów PrintLab Classroom

Zarejestruj się

Przegląd

Podczas tej 1.godzinnej lekcji uczniowie wspólnie zaprojektują i wydrukują 3D serię wież strażniczych należących do Wielkiego Muru Chińskiego. Lekcja dotyczy kontekstu historycznego i architektonicznego Wielkiego Muru wraz z projektowaniem CAD i drukowaniem 3D.

Obszary tematyczne

Lekcję można włączyć do badań historii, geografii, sztuki i wzornictwa, technologii projektowania lub technologii informacyjno-komunikacyjnych i można ją dostosować do wieku 7-15 lat.

Podczas tej lekcji uczniowie będą:

 • rozwijać historyczną wiedzę o Wielkim Murze Chińskim

 • rozumieć podstawowe zasady dotyczące budowy Wielkiego Muru

 • analizować precedensowe obrazy Wielkiego Muru i jego cechy

    • wykorzystywać techniki rysunkowe do projektowania modelu architektonicznego wieży strażniczej

    • używać oprogramowania CAD do tworzenia modeli o ustalonych wymaganiach projektowych

    • produkować modele architektoniczne poprzez druk 3D