Utwórz klucz funkcyjny

Projekt uczniowski i klucze drukowane 3D do mocowania nakrętek i śrub o różnych rozmiarach - dostępne dla subskrybentów PrintLab Classroom

Zarejestruj się

Przegląd

W tej dwuczęściowej lekcji uczniowie będą projektować i drukować w 3D swój unikalny klucz. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel użyje pliku STL dostarczonego w materiałach lekcyjnych do drukowania 3D nakrętek i śrub w różnych rozmiarach. Podczas lekcji uczniowie zmierzą modele demonstracyjne i utworzą klucz do nakrętki i śruby im przydzielonej!

Obszary tematyczne

Lekcję można włączyć do badań nad technologią projektowania, informatyki, fizyki i matematyki. Materiał może być dostosowany do wieku 8-15 lat.

W tym projekcie uczniowie będą:

 • Rozwijać zrozumienie mechanizmu nakrętek i śrub

 • Rozwijać zrozumienie tarcia i momentu obrotowego

 • Tworzyć i komunikować pomysły projektowe za pomocą narzędzi 3D, matematycznych i komputerowych

    • Wykorzystają specjalistyczny sprzęt w postaci drukarek 3D do produkcji funkcjonalnego narzędzia

    • Zapoznają się z rozwojem technologii i poznają jej wpływ na jednostki i społeczeństwo