Utwórz wykres populacji w 3D

Projektowanie i drukowanie wykresów słupkowych 3D pokazujących wzrost liczby ludności w 10 krajach - dostępne dla subskrybentów PrintLab Classroom

Zarejestruj się

Przegląd

Podczas tej lekcji uczniowie będą wspólnie projektować i drukować wykresy słupkowe 3D pokazujące wzrost liczby ludności w 10 krajach w latach 1972-2017. Lekcja ta jest podzielona na sesje 3 x 1 godzina i zawiera kontekst o przyczynach i skutkach globalnego wzrostu populacji wraz z obliczeniami matematycznymi, projektowaniem CAD, drukowaniem 3D oraz badaniami demograficznymi.

Obszary tematyczne

Lekcja może zostać uwzględniona w badaniu matematyki, geografii, historii, technologii projektowania lub informatyki i może być zaadaptowana dla uczniów w wieku 7-15.

Na tej lekcji uczniowie będą:

 • rozwijać wiedzę kontekstową na temat przyczyn globalnego wzrostu populacji

 • rozwijać wiedzę kontekstowej na temat skutków globalnego wzrostu populacji

 • analizować dane dotyczące populacji i obliczać procentowe zmiany między różnymi okresami czasu

    • używać oprogramowania Tinkercad do modelowania 3D i projektowania wykresów słupkowych 3D

    • wykorzystywać drukarki 3D do produkcji swoich projektów wykresów słupkowych 3D

    • badać i eksplorować demografię poszczególnych krajów