Zrób spersonalizowany egipski obelisk

Uczniowie zapoznają się z hieroglifami przed zaprojektowaniem i wydrukiem 3D spersonalizowanego, egipskiego obelisku - dostępne dla subskrybentów PrintLab Classroom

Zarejestruj się

Przegląd

W tej dwuczęściowej lekcji uczniowie będą projektować i drukować 3D spersonalizowany, egipski obelisk. Lekcja rozpoczyna się od prezentacji i dyskusji na temat hieroglifów i monumentalnych obelisków. Po prezentacji studenci zostaną podzieleni na zespoły i otrzymają wydrukowany w 3D model obelisku, przygotowany przez nauczyciela przed lekcją. Misją zespołów jest rozszyfrowanie hieroglificznego słowa i zbadanie jego znaczenia dla starożytnego Egiptu. Lekcja kończy się na przedstawieniu wyników przez uczniów. Na drugiej lekcji uczniowie użyją samouczka do zaprojektowania i wydrukowania własnego, spersonalizowanego obelisku!

Obszary tematyczne

Lekcję można włączyć do nauki historii, religii, informatyki, sztuki i wzornictwa oraz technologii projektowania. Materiał można dostosować dla osób w wieku 7-16 lat.

W tym projekcie uczniowie będą:

  • Rozwijać zrozumienie hieroglifów - formalnego języka starożytnego Egiptu

  • Używać uproszczonego alfabetu hieroglificznego do odszyfrowania egipskich słów

        • Poznawać podstawową architekturę egipskich obelisków

        • Wykorzystywać wiedzę o hieroglifach w celu stworzenia spersonalizowanego obelisku za pomocą oprogramowania CAD i drukowania 3D